Pitanja i odgovori o taksama za osiguranje motornih vozila (trafikförsäkringsavgiften)

Udruženje za saobraćajna osiguranja (Trafikförsäkringsföreningen/TFF) je institucija koja ujedinjuje švedske firme za osiguranje motornih vozila. Mi reguliramo prometne ozljede uzrokovane od nepoznatih, neosiguranih i stranih vozila. Također naplaćujemo taksu vlasnicima neosiguranih motornih vozila. Naknada se isplaćuje licima koji su bili ozlijeđeni ili za nanesene štete na vozilima prouzrokovane od neosiguranih ili nepoznatih vozila.

Šta je taksa za osiguranje motornih vozila?

To je taksa koju TFF, prema § 34 Zakona o sigurnosti u prometu ima pravo naplatiti svim licima čija vozila nemaju saobraćajno osiguranje.

Za što se koristi ova taksa?

Taksa za osiguranje motornih vozila se koristi za nadoknadu prometnih šteta koje su uzrokovane od neosiguranih ili nepoznatih vozila.

Kako se obračunava taksa?

Taksa je deset posto viša od najviše premije prometnog osiguranja, koje bilo koje osiguravajuće firme primjenjuju u svojim tarifama u istom vremenskom periodu za vozilo iste vrste i kategorije. Osnove premija sadrže taksu u iznosu do 32 posto, od 2007/07/01.

Činjenice, kao proizvod, model i geografsko područje nisu od značaja u izračunavanju takse. Taksa se uvijek računa s najmanjim iznosom od 200 SEK.

Koja vozila trebaju imati saobraćajno osiguranje?

Obaveza o osiguranju motornih vozila regulisana je po § 2, Zakona o sigurnosti u saobraćaju. Motorno vozilo, registrirano u registru vozila na cestama i koje nije privremeno odjavljeno iz upotrebe u prometu, mora imati saobraćajno osiguranje. Čak i motorna vozila koja nisu registrirana ili su privremeno odjavljena moraju imati saobraćajno osiguranje, ako se vozila koriste u prometu.

Od kojeg dana mora vozilo biti osigurano?

Vozilo mora biti osigurano, neposredno od dana kupovine ili preuzimanja odgovornosti za vozilo na drugi način.

Ko ima odgovornost za uplatu premije saobraćajnog osiguranja?

Vlasnik motornog vozila ima odgovornost održavanja njegovog osiguranja. Za kreditne kupnje ili leasing vozila, vozilo treba osigurati posjednik. Ako je vlasnik maloljetan, vozilo treba osigurati maloljetnikov pravni staratelj.

Vlasnik je također obavezan uplaćivati osiguranje, ako vozilo:

  • se ne vozi
  • je u tako lošem stanju da ga nije moguće koristiti
  • je pod zabranom upotrebe
  • je ukradeno
  • je predano prodajnom centru za prodaju
  • neka druga osoba koja nije vlasnik snosi odgovornost plaćanja saobraćajnog osiguranja

Privremena odjava vozila

Vozilo se može privremeno odjaviti, ako se ne koristi za određeno vremensko razdoblje ili ako je ukradeno. Jednom kada se vozilo privremeno odjavi, nije potrebno plaćati saobraćajno osiguranje. Privremena odjava vozila vrijedi od datuma kada je popunjena prijava primljena u Upravi za promet (Transportstyrelsen).

Za više informacija, pogledajte svoju registracijsku dozvolu ili posjetite stranicu Transportstyrelsen: www.transportstyrelsen.se

Odjava registracije

Odjava registracije vozila će se izvršiti, ako se vozilo deponuje ili izvozi.

Obavijest o odjavi registracije vozila mora biti u pisanom obliku poslano Transportstyrelsen-u. Za više informacija, vidite svoju registraciju ili posjetite web stranicu: www.transportstyrelsen.se. Odjava registracije važi od dana primitka popunjene odjave u Transportstyrelsen.

Netočne informacije o vlasništvu vozila u registru

Ako su postojeći podaci o vlasništvu u registru vozila netačni, morate kontaktirati Transportstyrelsen.

Neplaćena premija osiguranja

Osiguravajući zavod (Försäkringsbolag) ima pravo otkazati saobraćajno osiguranje ako premija nije plaćena na vrijeme. Osiguravajući zavod ima obavezu osiguranja do datuma kada raskid stupa na snagu. Zavod ima pravo na plaćanja premije do tog datuma. Općenito, Zavod prosljeđuje zahtjev za naplatu premije TFF-u.

Zakašnjelo plačanje premije

Ako se premija uplati osiguravajućem zavodu, nakon datuma prestanka osiguranja, tada počinje novo osiguranje koje važi od dana uplate premije. Plaćanje premije neće imati nikakvog retroaktivnog učinka.