Kysymyksiä ja vastauksia liikennevakuutusmaksusta

Ruotsin Liikennevakuutusyhdistys (TFF) on Ruotsin liikennevakuutusyhtiöiden yhteistyöelin. Korvaamme liikennevahinkoja, joita aiheuttavat tuntemattomat, vakuuttamattomat tai ulkomaiset ajoneuvot. Lisäksi veloitamme maksut vakuuttamattomien moottoriajoneuvojen omistajilta. Näillä maksuilla katetaan vakuuttamattomien tai tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamista vahingoista maksetut korvaukset.

Mikä liikennevakuutusmaksu on?

TFF on liikennevahinkolain pykälän 34 mukaan oikeutettu veloittamaan tämän maksun ajoneuvon omistajalta, jos ajoneuvolla ei ole liikennevakuutusta.

Mihin tarkoitukseen maksu käytetään?

Liikennevakuutusmaksuilla korvataan vakuuttamattomien tai tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot.

Kuinka maksu lasketaan?

Maksu on 10 prosenttia korkeampi kuin korkein jonkin vakuutusyhtiön samana aikana saman tyyppiseltä ja samaan tarkoitukseen käytettävältä ajoneuvolta hinnastonsa mukaan veloittama liikennevakuutusmaksu. Perusteena toimiva maksu sisältää 1.7.2007 alkaen veroa enintään 32 prosenttia.

Valmistajan, vuosimallin ja maantieteellisen alueen kaltaisilla perusteilla ei ole merkitystä, kun maksu määräytyy. Maksu on aina vähintään 200 Ruotsin kruunua.

Millä ajoneuvoilla tulee olla liikennevakuutus?

Liikennevakuutuspakko perustuu liikennevahinkolain pykälään 2. Tieliikennerekisteriin merkityllä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, jota ei ole poistettu rekisteristä tilapäisesti, tulee

olla liikennevakuutus. Myös rekisteröimättömällä tai rekisteristä tilapäisesti poistetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus, jos sitä käytetään liikenteessä.

Mistä päivästä alkaen ajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus?

Ajoneuvon tulee olla vakuutettu alkaen päivästä, jolloin sillä ajetaan tai se siirtyy vastuullesi.

Kuka on vastuussa liikennevakuutuksen ottamisesta?

Ajoneuvon omistajan täytyy ottaa sille liikennevakuutus. Jos ajoneuvo ostetaan luotolla tai liisataan, haltija on vastuussa vakuutuksen ottamisesta. Jos omistaja on vajaavaltainen, huoltajan tulee ottaa vakuutus.

Omistaja on velvollinen pitämään ajoneuvonsa liikennevakuutuksen voimassa, vaikka:

  • sillä ei ajeta
  • se olisi niin huonokuntoinen, että sitä ei voi käyttää
  • se olisi ajokiellossa
  • se olisi varastettu
  • se olisi jätetty autoliikkeeseen myytäväksi
  • joku muu kuin omistaja olisi ottanut sille liikennevakuutuksen.

Rekisteristä poistaminen

Ajoneuvo voidaan poistaa rekisteristä, jos se on käyttämättä tietyn ajan tai varastettu. Kun ajoneuvo on poistettu rekisteristä, sen liikennevakuutuksen ei tarvitse olla voimassa. Rekisteristä poistaminen tulee voimaan päivänä, jolloin ilmoitus saapuu Ruotsin liikennehallitukselle.

Lisätietoja on rekisteriotteessa ja Ruotsin liikennehallituksen sivustossa www.transportstyrelsen.se

Rekisteröinnin poistaminen

Jos ajoneuvo on romutettu tai viety maasta, se tulee poistaa rekisteristä.

Ilmoitus rekisteröinnin poistamisesta on tehtävä kirjallisesti Ruotsin liikennehallitukselle. Lisätietoja on rekisteriotteessa ja sivustossa www.transportstyrelsen.se Rekisteröinnin poistaminen tulee voimaan päivänä, jolloin ilmoitus saapuu Ruotsin liikennehallitukselle.

Virheelliset omistajatiedot tieliikennerekisterissä

Jos tieliikennerekisterissä on virheellisiä omistajatietoja, ota yhteys Ruotsin liikennehallitukseen.

Maksamaton vakuutusmaksu

Jos vakuutusmaksua ei makseta ajoissa, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa liikennevakuutus. Vastuu vakuutuksesta säilyy vakuutusyhtiöllä irtisanomisen voimaantulopäivään saakka. Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus saada vakuutusmaksu tuohon päivään saakka. Yleensä vakuutusyhtiö antaa TFF:n vaatia vakuutusmaksun.

Jos vakuutusmaksu maksetaan myöhässä

Jos vakuutusmaksu maksetaan vakuutusyhtiölle vakuutuksen päättymisen jälkeen, voimaan tulee uusi vakuutus vakuutusmaksun maksamispäivänä. Vakuutusmaksun maksamisella ei ole mitään takautuvaa merkitystä.