Trafikförsäkringsavgiften (Trafik sigortası ücreti) hakkında sorular ve cevaplar

Trafik Sigortacιlarι Derneği (Trafikförsäkringsföreningen TFF), İsveç’teki tüm trafik sigortası şirketleri için bir işbirliği organıdır. Kurumumuz faili meçhul, sigortasız veya yabancı taşıtların sebep olduğu trafik kazalarıyla ilgili tazminat taleplerini düzenler. Ayrıca sigortasız araç sahiplerinden bir ücret alıyoruz. Bu ücret, kazaya sebebiyet veren kişinin sigortasının olmaması durumunda veya faili meçhul trafik kazalarında mağdur kişilerin zararlarını karşılamak için kullanılır.

Trafik sigorta ücreti nedir?

TFF’in Trafik Zararlarι Yasasιnιn (trafikskadelagen) 34. maddesi gereğince, trafik sigortası olmayan taşıtlardan alma hakkımız olan bir ücrettir.

Bu ücret neye kullanılmaktadır?

Trafik sigorta ücreti, sigortasız veya kimliği bilinmeyen taşıtların sebep olduğu trafik kazalarının zararlarını gidermek için kullanılır.

Ücret nasıl hesaplanıyor?

Ücret, herhangi bir sigorta şirketinin kullanιm tarzι ve türü aynι bir araç için uyguladığı tarifede belirlenen en yüksek trafik sigortası priminin yüzde on fazlasıdır. Ücret bazlı prim, 2007.07.01 tarihinden bu yana en çok yüzde 32 vergi içermektedir.

Fabrikası, imalat yılı ve coğrafi bölge gibi faktörler ücret hesaplanmasında bir rol oynamaz. Ücret her zaman en az 200 SEK olarak tahsil edilir.

Hangi araçların trafik sigortası olmalıdır?

Trafik sigortası yükümlülüğü, Trafik Zararlarι Yasası-nın 2. paragrafına göre düzenlenir. Vägtrafikregistret’te (Karayollarι Trafik Yönetmeliği) yer alan ve trafikten kaydι dondurulmamιş her aracιn trafik sigortası olmalıdır. Kayιtlι olmayan veya trafikten çekme belgeli bir aracın trafiğe çıkarılması istenildiğinde de sigorta yapιlmalιdιr.

Araç, hangi tarihten itibaren sigortalı olmalıdır?

Araç, satın veya başka bir şekilde devraldığınιz ilk gün- den itibaren sigortalı olmalıdır.

Trafik sigortasını kimler yaptırmak zorundadır?

Araç, sahibi tarafından sigorta edilmek zorundadır. Kredili alış veya kiralama durumunda araç, aracı kullanan şahıs tarafından sigorta edilir. Aracın sahibi ergin yaşta değilse, araç bu şahsın velisi tarafından sigorta edilir.

Aracın sahibi, aracı aşağıdaki durumlarda bile sigortalı tutmakla yükümlüdür:

  • sürülmüyorsa
  • kullanılamayacak kadar kötü durumdaysa
  • araca kullanma yasağı konulmuşsa
  • çalınmışsa
  • satılması için satış şirketine verilmişse
  • sahibinden başka bir şahıs araca trafik sigortası yaptırmışsa

Trafikten çekme işlemleri

Araç, belli bir süre zarfında kullanılmayacak veya çalınmış ise tescil kayιtlarι dondurularak trafikten çekilebilir.  Bu durumda araç için trafik sigortası gerekmemektedir. Aracιn tescil kaydι konuyla ilgili müracaatın gerekli tüm evraklarla Transportstyrelsen’e (Ulaştιrma Bakanlιğι) vardığı tarihten itibaren silinir. Trafikten çekme işlemlerini.

Daha fazla bilgi için, araç tescil belgenize bakınız veya Transportstyrelsen’in internet sayfasına giriniz: www.transportstyrelsen.se

Tescil kaydının silinmesi

Araç hurdaya çıkmış veya ihraç edilmiş ise, kaydı iptal edilmelidir.

Tescil kaydιnιn silinmesi için başvuru Transport- styrelsen’e yazılı olarak gönderilir. Daha fazla bilgi için, tescil belgesine veya Transportstyrelsen’in internet sayfasιna bakιnιz: www.transportstyrelsen.se. Tescil kaydι en erken konuya değin tam doldurulmuş bir başvurunun Transportstyrelsen’e ulaştığı günden itibaren iptal edilebilir.

Vägtrafikregistret’te yanlış mülkiyet bilgileri Kayıtlarında bulunan mülkiyete dair bilgilerde yanlışlık varsa, Transportstyrelsen ile irtibata geçiniz.

Ödenmemiş sigorta primleri

Sigorta şirketi, prim borcunun ödenmemesi halinde, trafik sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Feshetme kararının geçerlilik kazandığı güne kadar sigortacιnιn sorumluluğu devam eder ve sigorta şirketi bu tarihe kadar prim talep etme hakkιna sahiptir. Böyle durumlarda şirketler genelde prim talebini TFF’e devrederler.

Geç ödenen prim

Poliçenin zamanιnda yenilenmemesi durumunda, yeni poliçe vadesi primin ödendiği günden bir gün sonra geçerlilik kazanιr. Prim ödemelerinin geriye dönük herhangi bir etkisi yoktur.