Jautājumi un atbildes par OCTA nodevu

Satiksmes apdrošināšanas organizācija (TFF) ir Zviedrijas satiksmes drošības apdrošināšanas kompāniju sadarbības organizācija. Mēs izskatām satiksmes negadījumus, ko izraisījuši nereģistrēti, neapdrošināti ārvalstu transporta līdzekļi.
Mēs iekasējam nodevu no neapdrošinātu transportlīdzekļu īpašniekiem. Šī nodeva tiek izmantota, lai atlīdzinātu zaudējumus cietušajiem, kas iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, ko izraisījuši neapdrošināti vai nereģistrēti transporta līdzekļi.

Kas ir satiksmes apdrošināšanas nodeva?

Tā ir nodeva, ko mēs, saskaņā ar Ceļu satiksmes negadījumu likuma 34 §, drīkstam iekasēt no neapdrošinātu transportlīdzekļu īpašniekiem.

Kā šī nodeva tiek izmantota?

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku obligātā civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas nodeva tiek izmantota, lai atlīdzinātu zaudējumus, ko izraisījuši neapdrošināti vai nereģistrēti transporta līdzekļi.

Kā tiek aprēķināta šī nodeva?

Nodeva ir par 10 procentiem lielāka, nekā lielākā OCTA cena, ko jebkāda apdrošināšanas kompānija ir noteikusi savos tarifos par konkrēto laika periodu tāda paša veida transportlīdzeklim, kas paredzēts tāda veida lietošanai. Apdrošināšanas cenā jau no 2007. gada 1. jūlija ietilpst arī 32 procentus liels nodoklis.

Faktori, kā marka, modelis, gads un ģeogrā skā zona, nodevas lielumu neietekmē. Nodeva ir vienmēr vismaz 200 zviedru kronu apmērā.

Kuri transportlīdzekļi ir jāapdrošina?

Obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir noteikta Ceļu satiksmes negadījumu likuma 2 §. Ar motoru darbināmam transportlīdzeklim, kas ir reģistrēts transportlīdzekļu reģistrā un nav noņemts no uzskaites, ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. Arī ar motoru darbināmam transportlīdzeklim, kas nav reģistrēts vai ir noņemts no uzskaites, ir jābūt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, ja šis transportlīdzeklis tiek lietots satiksmē.

Kopš kuras dienas transportlīdzeklim ir jābūt apdrošinātam?

Transportlīdzeklim ir jābūt apdrošinātam sākot no tās dienas, kad tas nonāk Jūsu īpašumā.

Kam ir jāiegādājas satiksmes obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana?

Transportlīdzekli ir jāapdrošina tā īpašniekam. Iegādājoties transportlīdzekli uz kredīta vai līzinga, tas ir jāapdrošina tā turētājam. Ja īpašnieks ir nepilngadīgs, transportlīdzekli ir jāapdrošina nepilngadīgā aizbildnim.

Īpašnieka atbildīgs apdrošināt savu transportlīdzekli arī šādā gadījumā:

  • ja tas netiek lietots
  • ja tas ir nelietojamā stāvoklī
  • ja tam ir noteikts braukšanas aizliegums
  • ja tas ir zagts
  • ja tas ir nodots auto rmai ar mērķi to pārdot
  • ja kāda cita persona, kas nav īpašnieks, ir apdrošinājusi transportlīdzekli

Noņemšana no uzskaites

Transportlīdzekli var noņemt no uzskaites, ja tas kādu laiku netiek lietots vai arī tas ticis nozagts. Ja transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites, obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana nav nepieciešama. Transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites sākot ar dienu, kad Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi pieteikumu.

Sīkāku informāciju atradīsiet reģistrācijas apliecībā vai arī apmeklējot Ceļu satiksmes drošības direkcijas interneta vietni: www.transportstyrelsen.se

Izslēgšana no reģistra

Transportlīdzekli izslēdz no reģistra, ja tas ir norakstīts vai izvests no valsts.

Iesniegums par transportlīdzekļa izslēgšanu no reģistra ir jāiesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijai. Sīkāku informāciju atradīsiet reģistrācijas apliecībā vai arī apmeklējot Ceļu satiksmes drošības direkcijas interneta vietni: www.transportstyrelsen.se Transportlīdzeklis tiek izslēgts no reģistra sākot ar dienu, kad Ceļu satiksmes drošības direkcija ir saņēmusi pieteikumu.

Nepareizi īpašnieka dati transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

Ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošie īpašnieka dati ir nepareizi, Jums ir jāsazinās ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

Nesamaksāta apdrošināšanas nodeva

Laicīgi nesamaksātas apdrošināšanas nodevas gadījumā, apdrošināšanas kompānija var atsaukt apdrošināšanu. Kompānija ir atbildīga par apdrošināšanu līdz tās pārtraukšanas dienai. Kompānijai ir tiesības saņemt samaksu par visām agrākām apdrošināšanas dienām. Apdrošināšanas kompānija nodevas piedziņu nodod Satiksmes apdrošināšanas organizācijas (TFF) pārziņā.

Novēlota apdrošināšanas nodevas iemaksa

Ja nodeva tiek iemaksāta pēc apdrošināšanas uzteikuma dienas, iesākas jauns apdrošināšanas periods, kas ir spēkā sākot no nodevas iemaksas dienas. Nodevas iemaksai nav atpakaļejoša spēka.